Regulamin DCPL

 1. Działalność i charakter grupy opisane są w Statucie DCPL.
 2. Członek DCPL nie może w swoich działaniach w ramach grupy:
  1. wzywać do popełnienia przestępstwa
  2. propagować przemocy czy wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej
  3. umieszczać treści obscenicznych i obraźliwych
  4. naruszać prawa własności intelektualnej osób / organizacji trzecich
  5. zachęcać do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania lub nielegalnie pozyskanych danych
  6. naruszać innych postanowień etykiety sieciowej i dobrych obyczajów.
 3. Organizatorzy i liderzy grupy oraz firma Microsoft nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki działań członków grupy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania. Także wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.