Statut DCPL

DCPL jest stowarzyszeniem non-profit otwartym dla wszystkich chętnych uczestników spotkań i inicjatyw. Zakłada się roczną składkę członkowską na poczet kosztów statutowych działań stowarzyszenia.

app-pdf-icon
Pełną treść statutu Stowarzyszenia możesz pobrać tutaj: Statut_DCPL.

Cele stowarzyszenia:

Członkostwo:

Środki komunikacji i wymiany informacji w grupie:

Udział członków w stowarzyszeniu odbywa się poprzez: