DCPL jest stowarzyszeniem non-profit otwartym dla wszystkich chętnych uczestników spotkań i inicjatyw. Zakłada się roczną składkę członkowską na poczet kosztów statutowych działań stowarzyszenia.

app-pdf-icon
Pełną treść statutu Stowarzyszenia możesz pobrać tutaj: Statut_DCPL.

 

Cele stowarzyszenia:

 • informowanie użytkowników i potencjalnych użytkowników technologii Microsoft SQL Server o funkcjonowaniu, rozwoju oraz nowych rozwiązaniach systemu Microsoft SQL Server i innych systemów informatycznych
 • ułatwianie przepływu informacji i doświadczeń między użytkownikami systemu Microsoft SQL Server i innych systemów informatycznych
 • przekazywanie producentom systemu Microsoft SQL Server i innych systemów informatycznych opinii i sugestii jego użytkowników
 • popieranie działalności edukacyjnej w dziedzinie zastosowania tego systemu Microsoft SQL Server i innych systemów informatycznych

Członkostwo:

 • członkiem stowarzyszenia może zostać każdy chętny za rekomendacją dwóch członków PLSSUG
 • Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o usunięciu z listy członków osoby naruszającej Regulamin DCPL

Środki komunikacji i wymiany informacji w grupie:

  • witryna stowarzyszenia

 • spotkania grupy (także te organizowane z innymi grupami)
 • osobne wydarzenia całodzienne – konferencje (raz/dwa razy do roku)
 • gościnne prezentacje dla innych społeczności skupionych wokół technologii firmy Microsoft
 • wydarzenia i konferencje organizowane przez firmę Microsoft
 • webcasty i podcast
 • spotkania nieoficjalne

Udział członków w stowarzyszeniu odbywa się poprzez:

 • wystąpienia na spotkaniach
 • udział w dyskusjach na spotkaniach i na forum witryn stowarzyszenia
 • redagowanie newslettera
 • pisanie artykułów technicznych
 • prowadzenie blogów technicznych