SQL Saturday #914 – Toruń 2019

2019-07-15 Tomasz Waloszek Konferencje, Wydarzenia

PL: Zapraszamy na SQLSaturday Toruń 2019
(English version below)

Na koniec września w Toruniu, mieście Mikołaja Kopernika, odbędzie się czwarta w polsce, a pierwsza w Toruniu konferencja SQLSaturday.
Jest to organizowana na całym świecie społecznościowa konferencja poświęcona platformie danych Microsoft.
Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Data Community Poland, społeczność działająca od ponad dziesięciu lat w największych miastach Polski. Data Community Poland jest tym samym stowarzyszeniem, które organizuje największą w tej części Europy konferencję poświęconą w całości platformie Microsoft, tj. SQLDay.
SQLSaturday Toruń odbędzie się w gościnnych progach Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Harmonogram

27 września, piątek – Warsztaty
Całodniowe warsztaty prowadzone przez najlepszych z najlepszych ekspertów z branży.
28 września, sobota
Kilkanaście sesji technicznych, podzielonych na cztery ścieżki, prowadzone przez światowych i polskich ekspertów.
Udział w konferencji to nie tylko możliwość wysłuchania interesujących sesji. To także okazja na spotkanie starych i poznanie nowych znajomych. Jest to również szansa na wygranie nagród przygotowanych przez sponsorów.

Rejestracja na warsztaty dostępna na stronie: https://sqlsaturday.conrego.com/
Więcej informacji oraz rejestracja na konferencję dostępna na stronie: https://www.sqlsaturday.com/914/EventHome.aspx

 

EN: Welcome to SQLSaturday Torun 2019

PASS and Data Community Poland invite you to Torun for the fourth Polish edition of SQLSaturday. The conference venue will be the Nicolaus Copernicus University, ul. Chopina 12/18.
The organizer is Data Community Poland, a community that has been around for over ten years in major Polish cities. The same association is the organizer of other event – SQLDay, the largest data-related conference in this part of Europe.

Schedule
Friday, September 27th – Pre-Conference Workshops

Full-day workshops, delivered by the best of the best experts in the industry.
Saturday, September 28th
Technical sessions spread across four paths, delivered by global and Polish experts.

Our conference is not only the opportunity to attend interesting sessions. It is also a chance to meet old and new friends and win prizes funded by sponsors.

 

Registration for pre-conference workshops: https://sqlsaturday.conrego.com/
More information and registration for conference is available on: https://www.sqlsaturday.com/824/EventHome.aspx