SQL Saturday #824 – Kraków 2019

2018-11-21 Michał Sadowski Kraków

Na początku lutego 2019 roku odbędzie trzecia w Polsce, a druga w Krakowie konferencja SQL Saturday. Jest to organizowana na całym świecie społecznościowa konferencja poświęcona platformie danych Microsoft.
Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Data Community Poland, społeczność działająca od ponad dziesięciu lat w największych miastach Polski. Data Community Poland jest tym samym stowarzyszeniem, które organizuje największą w tej części Europy konferencję poświęconą w całości platformie Microsoft, tj. SQLDay.
SQLSaturday Kraków odbędzie się po raz kolejny w komfortowych salach hotelu Qubus w Krakowie, ul. Nadwiślańska 6.

Harmonogram
8 lutego, piątek – Warsztaty
Całodniowe warsztaty prowadzone przez najlepszych z najlepszych ekspertów z branży.
9 lutego, sobota
Kilkanaście sesji technicznych, podzielonych na cztery ścieżki, prowadzone przez światowych i polskich ekspertów.

Udział w konferencji to nie tylko możliwość wysłuchania interesujących sesji. To także okazja na spotkanie starych i poznanie nowych znajomych. Jest to również szansa na wygranie nagród przygotowanych przez sponsorów.

Rejestracja na warsztaty dostępna na stronie: https://sqlsaturday.conrego.com/
Więcej informacji oraz rejestracja na konferencję dostępna na stronie: https://www.sqlsaturday.com/824/EventHome.aspx

EN: Welcome to SQLSaturday Krakow 2019
PASS and Data Community Poland invite you to Krakow for the third Polish edition of SQLSaturday. The conference venue will be the Qubus Hotel, ul. Nadwiślańska 6.

The organizer is Data Community Poland, a community that has existed for over ten years in major Polish cities. The same association is the organizer of other event – SQLDay, the largest data-related conference in this part of Europe.

Schedule
Friday, February 8th – Pre-Conference Workshops
Full-day workshops, delivered by the best of the best experts in the industry.
Saturday, February 9th
Technical sessions, divided into four paths, delivered by global and Polish experts.

Our conference is not only the opportunity to listed to interesting sessions. It is also a chance to meet ole and new friends and win prizes prepared by sponsors.

Registration for pre-conference workshops: https://sqlsaturday.conrego.com/
More information and registration for conference is available on: https://www.sqlsaturday.com/824/EventHome.aspx