Ku Pamięci: Encyklopedia SQL

2013-02-17 PLSSUG News, Publikacje

Ponieważ nie wszyscy z naszych sympatyków mieli okazję zapoznać się z pewnym dość ciekawym materiałem, przypominamy o nim właśnie dziś. Paweł Wilkosz {BLOG}- lider grupy krakowskiej, SQL Server MVP opublikował swego czasu na stronach Microsoft Technet krótką encyklopedię SQL. My zaś chcielibyśmy zaprosić Was do zapoznania się z tym materiałem. Nie jest to wielotomowa encyklopedia, ale zawiera naprawdę sporo rozdziałów, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Poniżej przedstawiamy spis treści:

 • Wyświetlanie danych, podstawowy [SELECT *] i wybór kolumn – w tej części dowiesz się, jak poprawnie skorzystać z zapytania SELECT, w jaki sposób ograniczyć wynik działania zapytania do konkretnych kolumn oraz jak efektywnie tworzyć instrukcje ekstrakcji danych z bazy.
 • Ograniczanie wyświetlanych wierszy, podstawy [WHERE] – w tej części dowiesz się, w jaki sposób ograniczyć zbiór wyników do konkretnych rekordów, jak prawidłowo wykorzystywać klauzulę WHERE oraz w jaki sposób budować poprawnie logiczny warunek wyboru wierszy.
 • Łączenie warunków ograniczających – AND, OR, WHERE – w tej części dowiesz się, w jaki sposób łączyć ze sobą warunki ograniczania zbioru wynikowego za pomocą AND oraz OR.
 • Łączenie warunków ograniczających – IN, BETWEEN – w tej części dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać operatory IN, BETWEEN w klauzuli WHERE.
 • Sortowanie wyników wyszukiwania – ORDER BY – w tej części dowiesz się, w jaki sposób sortować rosnąco i malejąco zbiór wynikowy.
 • Sortowanie wyników wyszukiwania – LIKE – w tej części dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać operator LIKE, NOT LIKE w konstrukcji warunku symboli wieloznacznych (wildcharacters).
 • Dodawanie danych – INSERT INTO – w tej części dowiesz się, w jaki sposób wstawiać dane do tabeli za pomocą wyrażenia INSERT INTO.
 • Aktualizowanie danych – UPDATE – w tej części dowiesz się, jak wykorzystać polecenie UPDATE do modyfikacji rekordów w bazie danych.
 • Kopiowanie danych między tabelami – SELECT INTO – w tej części dowiesz się, w jaki sposób kopiować dane, pomiędzy tabelami za pomocą instrukcji SELECT INTO.
 • Kasowanie danych – DELETE – w tej części dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać klauzulę DELETE do kasowania obiektów bazodanowych.
 • Typy danych T-SQL – w tej części dowiesz się, jakie typy danych oferuje język T-SQL dla kolumn oraz skalarnych wartości.
 • Tworzenie baz danych i tabel – CREATE – w tej części dowiesz się, jak wykorzystać klauzulę CREATE DATABASE oraz CREATE TABLE do tworzenia baz danych oraz tabel.
 • Klucze główne – PRIMARY KEY i IDENTITY – w tej części dowiesz się, co to jest klucz główny i jaką rolę pełni w bazie danych oraz jak oznaczać kolumnę do automatycznej generacji wartości.
 • Klucze obce – FOREIGN KEY – w tej części dowiesz się, co to jest klucz obcy oraz w jaki sposób łączyć tabele w celu wyciągania interesujących informacji.
 • Podzapytania, NULL, NOT NULL – w tej części dowiesz się, w jaki sposób konstruować podzapytania oraz jak wykorzystać wartości NULL/NOT NULL do ograniczania zbioru wynikowego.
 • Indeksowanie tabel, indeks klastrowy i nieklastrowy – w tej części dowiesz się, co to są indeksy i jaką rolę pełnią w bazie danych oraz jaka jest różnica pomiędzy indeksem klastrowym i nieklastrowym.
 • Tworzenie procedur bazodanowych – CREATE PROCEDURE – w tej części dowiesz się, w jaki sposób efektywnie pracować z procedurami składowanymi.
 • Tworzenie funkcji bazodanowych – CREATE FUNCTION – w tej części dowiesz się, w jaki sposób efektywnie pracować z funkcjami bazodanowymi.
 • T-SQL Optymalizacja Zapytań – w tej części dowiesz się, w jaki sposób konstruować wydajne zapytania T-SQL.

Jak widać tematów jest sporo, a całość znajdziecie pod TYM adresem.