KPT partnerem PLSSUG

2011-11-29 pwilkosz Konferencje, News, Wydarzenia

Miło jest nam poinformować, iż PLSSUG rozpoczął współpracę z Krakowskim Parkiem Technologicznym w Krakowie. Dzieląc się swoją wiedzą z innymi specjalistami z zakresu SQL Server, PLSSUG stara się organizować, poza comiesięcznymi, lokalnymi spotkaniami, większe imprezy takie jak SQL DAY, czy utrzymane w charakterze warsztatowym, SQL DAY Workshops. KPT wspierać nas będzie w zapewnieniu sali na warsztaty, o których informację zamieścimy niebawem.

O Krakowskim Parku Technologicznym

Rozwój technologiczny Małopolski, rozwój przedsiębiorczości, promocja innowacyjności i nowych technologii, udzielanie wsparcia firmom na wszystkich etapach ich rozwoju, wreszcie tworzenie pozytywnego klimatu wokół biznesu – to główne działania Krakowskiego Parku Technologicznego, mające na celu przede wszystkim wzmocnienie siły i potencjału całego naszego regionu.

KPT zarządza krakowską specjalną strefą ekonomiczną. Nadanie statusu specjalnej strefy ekonomicznej parkowi technologicznemu pozwoliło w sposób bardziej kompleksowy oddziaływać na regionalną gospodarkę. Dzieje się tak, dzięki udanemu połączeniu lokalnego środowiska naukowego z biznesem. To właśnie dzięki inwestorom ulokowanym w sse, proces przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne stał się dużo szybszy i skuteczniejszy.

Jak dotąd Krakowski Park Technologiczny wydał 99 zezwoleń na działalność w strefie. Wśród przedsiębiorstw obecnych na terenach sse znajdują się zarówno małe i średnie firmy, takie jak: Car Technology oraz Unipress, a także duże i znane: Comarch, RR Donnelley, Motorola, Shell czy MAN Trucks.

Krakowski Park Technologiczny to jednak nie tylko specjalna strefa ekonomiczna, ale także stworzony w roku 2008 inkubator technologiczny.

Najemcami inkubatora są małe przedsiębiorstwa oraz mikrofirmy prowadzone przez absolwentów, doktorantów, studentów oraz pracowników naukowych krakowskich szkół wyższych. Obecność w inkubatorze technologicznym KPT niesie za sobą cały szereg korzyści, od prestiżu począwszy, a na obniżeniu kosztów działalności skończywszy.

Najważniejszym obecnie projektem realizowanym przez KPT jest budowa Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. Tworzony w Pychowicach ośrodek jest odpowiedzią Krakowskiego Parku Technologicznego na cywilizacyjne wyzwania jutra. MPTI będzie ośrodkiem rozwoju nowych pomysłów i technologii. Klastrem firm z sektora ICT. Miejscem testowania idei otwartych innowacji. Platformą współpracy środowisk akademickich, biznesowych i administracyjnych. Ośrodkiem działającym na potrzeby inteligentnego miasta przyszłości.

Więcej informacji: www.sse.krakow.pl