Kolejny rok PLSSUG, zmiany, plany i nowe pomysły.

2012-05-30 Anorak News, Stowarzyszenie

Polska Grupa Użytkowników SQL Server wchodzi właśnie w piąty rok swojego istnienia.  Jak zawsze takim spotkaniem podsumowującym jest konferencja SQL DAY (czwarta edycja, na pięciolecie – piewszą imprezą było SQL Server 2008 Energy Launch w Katowicach). Tegoroczna konferencja miała miejsce tradycyjnie we Wrocławiu, choć jej formuła uległa znaczącym zmianom. Na jej podsumowanie przyjdzie jeszcze czas – Komitet Organizacyjny musi przejrzeć ankiety, wprowadzić je do arkuszy, przerzucić do ulubionego silnika bazodanowego, przetworzyć w PowerPivot aby na końcu z excela wyciągnąć wnioski.

Ale Komitet Organizacyjny przy udziale aktywnych członków społeczności oraz liderów poszczególnych miast podjął też znacząca uchwałę podczas ostatniego dnai konferencji, powołania:

Stowarzyszenia pod nazwą
Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Microsoft SQL Server PLSSUG
dalej zwane Stowarzyszeniem, zrzeszającym użytkowników Systemu Microsoft SQL Server.

Głównym przyczynkiem powstania stowarzyszenia (na którego temat dyskusje wśród liderów trwały od przynajmniej dwóch lat) jest chęć i potrzeba rozwoju, rozszerzenia możłiwości organizacyjnych, posiadania osobowości prawnej, która pozwoli na lepszą współpracę ze sponsorami oraz organizacji warsztatów, konferencji, sympozjów w większym i lepszym zakresie niż do tej pory.

W paragrafie czwartym statutu (który został odczytany na spotkaniu założycielskim, a będzie opublikowany na naszych stronach jak tylko zostanie zatwierdzony w Krajowym Sądzie Gospodarczym) możemy przeczytać jakie sa cele stowarzyszenia:

bas-010
bas-010
and-401
and-401
a00-212
a00-202
a-plus
9a0-385
9a0-154
9a0-066
98-366
98-365
98-364
77-888
77-881
70-686
70-533
70-532
70-461
70-413
70-235
648-385
642-999
642-980
642-617
642-457
642-447
640-916
640-554
412-79
352-011
300-135
251-422
251-265
220-801
220-302
210-065
210-015
200-001
1z1-866
1z0-895
1z0-855
1z0-803
1z0-518
1z0-501
1z0-255
1z0-133
1z0-117
1z0-067
1z0-055
1z0-051
102-400
102-350
070-547
070-544-csharp
070-410
070-215
000-614
000-117
642-732
642-736
642-737
642-741
642-742
642-746
642-747
642-770
642-775
642-780
642-785
642-801
642-811
642-812
642-813
642-821
642-825
642-831
642-832
642-845
642-871
642-873
642-874
642-883
642-885
642-887
642-889
642-891
642-892
642-901
642-902
642-961
642-964
642-971
642-972
642-973
642-974
642-975
642-978
642-979
642-980
642-982
642-983
642-991
642-992
642-993
642-994
642-995
642-996
70-410
98-365
98-364
77-888
77-881
70-686
70-533
70-532
70-461
70-413
70-235
648-385
642-999
642-980
642-617
642-457
642-447
640-916
640-554
412-79
352-011
300-135
251-422
251-265
220-801
220-302
210-065
210-015
200-001
1z1-866
1z0-895
1z0-855
1z0-803
1z0-518
1z0-501
1z0-255
1z0-133
1z0-117
1z0-067
1z0-055
1z0-051
102-400
102-350
070-547
070-544-csharp
070-410
070-215
000-614
000-117
70-573
000-186
000-188
000-189
000-190
000-191
000-195
000-196
000-197
000-198
000-200
000-201
000-202
000-203
000-204
000-205
000-206
000-207
000-208
000-209
000-210
000-215
000-216
000-217
000-218
000-219
000-220
000-221
000-222
000-223
650-154
650-155
650-156
650-157
650-159
650-173
650-175
650-177
650-178
650-179
650-180
650-195
650-196
650-251
650-256
650-261
650-281
650-286
650-292
650-293
650-294
650-295

Celem Stowarzyszenia jest: informowanie użytkowników i potencjalnych użytkowników technologii Microsoft SQL Server o funkcjonowaniu, rozwoju oraz nowych rozwiązaniach systemu Microsoft SQL Server i innych systemów informatycznych; ułatwianie przepływu informacji i doświadczeń między użytkownikami systemu; przekazywanie producentowi systemu opinii i sugestii jego użytkowników; popieranie działalności edukacyjnej w dziedzinie zastosowania tego systemu.

Więcej szczegółów już wkrótce…