76. Spotkanie PLSSUG Warszawa

2014-01-28 Leszek Kwaśniewski Spotkania, Warszawa

 Kolejne spotkanie grupy Polish SQL Server User Group Warszawa.

Zaczynamy o 18 w środę 5-go lutego 2014 roku w siedzibie Microsoft Polska

Prelegentami będą: Marcin Pytlik oraz Przemysław Kulczyński.

Marcin Pytlik (18:15 – 19:30)
Nie tylko T-SQL, słów kilka o programowaniu z wykorzystaniem języka C# i mechanizmu assembly

W prezentacji zostanie przedstawiony mechanizm assembly oraz przykładowe zastosowania. Omówione zostaną takie zagadnienia jak:

  • tworzenie assembly w języku C#
  • instalacja assembly w środowisku SQL Server
  • wykorzystanie assembly na poziomie tabeli

Sesja jest przewidziana na poziomie 200.

Krótka przerwa techniczna – networking oraz chwila oddechu od baz danych ;-)

A potem rozpocznie się druga sesja !

Przemysław Kulczyński (19:45 – 21:00)

„Wiele hałasu o NULL”

„Dyskusje toczące się wśród specjalistów na temat dopuszczania bądź zakazywania wartości NULL (nazywanych również wartościami pustymi) w różnych sytuacjach, przybrały już wymiary prawie wojny religijnej. Z pewnością więc co najmniej kilka osób poczuje się dotkniętych przedstawionymi tu poglądami. Jednak naszym celem nie jest wchodzenie w filozoficzne debaty.” [Inside Microsoft SQL Server 2005 The Storage Engine by Kalen Delaney]

O mnie:
Nazywam się Przemysław Kulczyński. Obecnie pracuję w firmie ITEGER Sp. z o.o. jako Starszy Programista Baz Danych. Od ponad 8 lat zajmuję się MS SQL Server. Mam doświadczenie w zakresie systemów ERP, rozwiązań analitycznych i hurtowni danych w oparciu o technologie Microsoft, a także administracji i optymalizacji baz danych MS SQL Server. Z MS SQL Server na poważnie pracuje od wersji 2005. Jestem jednym z głównych projektantów, dwóch dużych aplikacji opartych o technologie MS SQL Server i .NET. Jedna z nich to rozwijająca się platforma do obsługi zamówień przez przedstawicieli handlowych, natomiast druga to system wspomagający podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie.