74 Spotkanie PLSSUG Warszawa

2013-12-01 Leszek Kwaśniewski News, Spotkania, Warszawa

Zapraszam Was 5 grudnia 2013 roku o godzinie 18:00 do siedziby Microsoft Polska (Al. Jerozolimskie 195A) na kolejne spotkanie PLSSUG Warszawa.

Z sesjami wesprą nas Marcin Szeliga oraz Grzegorz Stolecki….

Zacznie Grzegorz Stolecki

Mapy w Reporting Services

Możliwość umieszczania map w raportach Reporting Services pojawiła się już dość dawno, a jednak nawet dzisiaj wielu użytkowników SQL Server niewiele wie o tym komponencie. A jego możliwości są zaskakujące. W trakcie sesji zademonstrowane zostaną różne sposoby, proste i ciekawe, wykorzystania map. Dzięki temu wasze raporty mogą zyskać nowy wymiar piękna i użyteczności – bo nie ma to jak raporcik z ładną grafiką!

a później sesję przedstawi Marcin Szeliga

Denormalizacja za pomocą indeksów

Co ma największy wpływ na ogólnie pojętą wydajność SQL Servera? Sprzęt, konfiguracja SQL Servera a może optymalizacja zapytań? Nie, żadna z tych opcji jakże często podejmowanych w dyskusjach. One są ważne, lecz jedynym, najważniejszym czynnikiem jest projekt bazy danych. Trzecia forma normalna jest wspaniała, ale czasem baza danych powinna zostać zdenormalizowana w celu poprawienia wydajności. I tu przydają się indeksy. Podczas sesji zobaczycie: jak ważny może być projekt tabeli, kiedy używać indeksów na kolumnach wyliczanych oraz z jakiego powodu są one zdecydowanie lepsze od wyzwalaczy, jak utworzyć użyteczne indeksy oraz jak ocenić związane z nimi zyski i straty

W przerwie jak zwykle networking, socjalizacja oraz podsumowania roku…. i plany na przyszłość.