61. spotkanie ŚRGM oraz PLSSUG Katowice

2016-04-21 Andrzej Kukuła Katowice, News

Zapraszam na kolejne spotkanie naszej grupy. Każda osoba zainteresowana bazami danych, Business Intelligence, programowaniem mile widziana! Tym razem sesje przedstawią Hugo Kornelis oraz Tadeusz Pacut.

Spotykamy się w czwartek 28 kwietnia 2016 r. od 18:00 w Altkom Akademia w Katowicach, ul. Opolska 22, piętro III (wejście obok klubu SPIŻ Katowice, w windzie proszę nacisnąć przycisk IIIA).

Agenda

18:00 – 18:10 — Powitanie, rozpoczęcie spotkania
18:10 – 19:20 — “T-SQL User-Defined Functions, or: Bad Performance Made Easy” (Hugo Kornelis)
19:20 – 19:40 — Przerwa integracyjna, networking
19:40 – 20:40 — “Writeback to a SSAS Cube czyli jak w kilka minut przygotować narzędzia do budżetowania” (Tadeusz Pacut)
20:40 – 20:45 — Zakończenie spotkania.

Rejestracja — wstęp wolny, ale bardzo prosimy o rejestrację.

T-SQL User-Defined Functions, or: Bad Performance Made Easy(sesja online w języku angielskim)

User-defined functions in SQL Server are very much like custom methods and properties in .Net languages. At first sight, they seem to be the perfect tool to introduce code encapsulation and reuse in T-SQL. So why is this feature mostly avoided by all T-SQL gurus? The reason is performance. In this session, you will learn how user-defined functions feed the optimizer with misleading and insufficient information, how the optimizer fails to use even what little information it has, and how this can lead to shocking query performance. However, you will also see that there is a way to avoid the problems. With just a little extra effort, you can reap the benefits of code encapsulation and reuse, and still get good performance.

HUGO KORNELIS

Hugo Kornelis is an established SQL Server communiity expert who spends a lot of time at various conferences. He is also a blogger, technical editor of a variety of books, and Pluralsight author. He is a SQL Server MVP since 2006. When not working for the community, he is busy at his day job: freelance database developer/consultant. Hugo has over 18 years of SQL Server experience in various roles. He has a strong database design background, but also loves to write and tune complex queries.

Writeback to a SSAS Cube czyli jak w kilka minut przygotować narzędzia do budżetowania

Każda firma aby mogła funkcjonować i rozwijać się potrzebuje szybkich i przekrojowych analiz. Takie analizy zapewniają kostki analityczne w technologii OLAP utworzone w oparciu o SQL Server Analysis Services. Dla wielu ta technologia kojarzy się tylko z wyciąganiem i analizowaniem danych. Jednak Microsoft SQL Server daje nam jeszcze jedno mocne narzędzie, jakim jest WRITEBACK – zapis zwrotny danych do serwera analitycznego. Dzieki niemu możemy w kilka minut przygotowac użytkownikom proste i skuteczne narzędzie do bużetowania kosztów, planowania sprzedaży, wprowadzania celów dla KPI czy tworzenia prostych analiz WHAT-IF. Podczas tej sesji pokażę jak w kilka minut w łatwy sposób skonfigurować tą funkcjonalność, jak jej używać i jak małym nakładem pracy można zbudować narzędzie, którego z chęcią użyje każdy manager w przedsiębiorstwie.

TADEUSZ PACUT

Kieruje Działem Informatyki i Analiz w firmie LAKMA (branża produkcyjna i handlowa), wcześniej przez wiele lat programista rozwiązań bazodanowych dla systemów klasy ERP w oparciu m.in. o Microsoft SQL Server oraz konsultant rozwiązań dla informatycznych systemów technicznego przygotowania produkcji. Posiada certyfikat Microsoft Certified Professional w zakresie SQL Serwera. Tworzy dedykowane rozwiązania analityczne w oparciu o SQL Server Analysis Services.