Spotkanie PLSSUG Warszawa w listopadzie nie odbędzie się z przyczyn organizacyjnych. Kolejne spotkanie planowane jest na miesiąc grudzień.